Vyhledavani
Aktuality
  • Připravili jsme pro Vás roční plán školení 2018, ke stažení je

    zde

  • !!! DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ !!!
    Všechny plánované kurzy probíhají v souladu s revidovanými normami ISO/IEC 9001:2015 a ISO/IEC 14001:2015 (resp. ČSN ISO/IEC)
Interní auditor ISMS

Interní auditor bezpečnosti informací – IA ISMS

 


Rozsah/forma:


Třídenní kurz


 Určeno:

Pracovníkům pověřeným vedením organizace k provádění vnitřních prověrek v oblasti bezpečnosti informací.


Obsah:


Seznámení s problematikou interních auditů dle normy ISO 19011 a seznámení s požadavky normy ČSN ISO/IEC 27001 tak, aby účastník získal znalosti a dovednosti nezbytné k efektivnímu provádění interních auditů, zpracovávání požadované dokumentace a zprávy z IA s cílem zvýšení a zefektivnění ochrany informací ve společnosti. Přehled základních požadavků legislativy vztahující se k bezpečnosti informací. Plánování a příprava interního auditu, jeho provedení, záznamy, zpráva o auditu, řešení neshod, následné akce, psychologické aspekty auditu, workshopy, cvičné provedení interního auditu. Absolvováním kurzu účastník získá potřebnou kvalifikaci pro provádění interních auditů ISMS, doloženou osvědčenímObjednat kurz:


  2. až 4.5.2018 


CERT Kladno, s.r.o., Huťská 229, 272 01 Kladno, telefon: + 420 312 645 512, email: cert@cert.cz