Vyhledavani
Aktuality
  • Připravili jsme pro Vás roční plán školení 2018, ke stažení je

    zde

  • !!! DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ !!!
    Všechny plánované kurzy probíhají v souladu s revidovanými normami ISO/IEC 9001:2015 a ISO/IEC 14001:2015 (resp. ČSN ISO/IEC)
Zavádíme systém hospodaření s energiemi

Zavádíme systém managementu hospodaření s energií

Rozsah a forma:

Jednodenní školení


Určeno:

Představitelům vedení, kteří odpovídají za zavádění systému managementu hospodaření s energií dle ČSN EN 50001:2012, resp. za rozšíření stávajícího systému managementu o tuto oblast. Dále pro všechny, kteří se budou na zavádění tohoto systému podílet (např. pro manažery kvality, manažery environmentu, manažery BOZP a další).


Obsah:

Podrobný výklad požadavků normy ČSN EN ISO 50001:2012 s doporučeními „jak konkrétní požadavky zavádět do praxe organizace“. Přehled základních právních předpisů pro oblast managementu hospodaření s energií. Zkušenosti s certifikací organizací podle ČSN EN ISO 50001:2012.CERT Kladno, s.r.o., Huťská 229, 272 01 Kladno, telefon: + 420 312 645 512, email: cert@cert.cz