Vyhledavani
Aktuality
 • Připravili jsme pro Vás roční plán školení 2018, ke stažení je

  zde

 • !!! DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ !!!
  Vzhledem k emisi nové normy ISO 45001:2018 OHSMS
  jsme pro vás vypsali nový kurz / školení - Hlavní změny, požadavky a plán přechodu na novou normu, které proběhnou v termínech 22.11.2018.
  od 9:00
  Případní zájemci se mohou přihlásit zde (22.11.2018)


 • !!! DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ !!!
  Všechny plánované kurzy probíhají v souladu s revidovanými normami ISO/IEC 9001:2015 a ISO/IEC 14001:2015 (resp. ČSN ISO/IEC)
Zavádíme e-learning pro interní školení zaměstnanc

Zavádíme e-learning pro interní školení zaměstnanců


Rozah/forma:

Jednodenní školení – výklad s diskusí k tématu, praktické příklady, SW podpora


Určeno:

Pro všechny personalisty, manažery a vedoucí zaměstnance, kteří odpovídají za personální oblast a rozvoj lidských zdrojů. Pro všechny, kteří zvažují zavést v organizaci interní školení formou e-learningu.


Obsah:

Úvod – princip e-learningového školení, jeho specifika a formy. Výhody a nevýhody tohoto způsobu školení. Vhodná témata pro e-learning. Potřebný software a hardware, který je třeba mít k dispozici. Organizace interního e-learningového vzdělávání a role zainteresovaných osob. Zásady tvorby školicích materiálů pro e-learning.

Pro všechny personalisty, manažery a vedoucí zaměstnance, kteří odpovídají za personální oblast a rozvoj lidských zdrojů. Pro všechny, kteří zvažují zavést v organizaci interní školení formou e-learningu.


Cena:

2.000,- Kč bez DPH


NABÍDKA E-LEARNINGOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ:

Jako doplnění své základní prezentace nabízíme možnost e-learningového vzdělávání. Pro tuto formu vzdělávání využíváme moderní vzdělávací systém iTrivio (produkt společnosti Simple Way s.r.o.), umožňující nejen prezentaci našich školení, ale i testování klientů k ověření školením získaných znalostí a tisk Osvědčení o absolvování školení. Přístup k výukovým materiálům je zajištěn odkudkoliv a kdykoli. Základní vlastností vzdělávacího programu iTrivio je jeho uživatelská přívětivost a jednoduchost, což poznáte sami.


Jaké má hlavní výhody tato forma vzdělávání?


Nejste časově vázáni na konkrétní termín, studium si přizpůsobíte svým časovým možnostem
Nemusíte nikam dojíždět, veškeré studium může probíhat všude, kde je dostupný internet, tedy i v pohodlí Vašeho domova
Podstatně nižší ceny za vlastní školení při úspoře času a nákladů za cestování


Aktuální nabídka:


Aktuální nabídka e-learningového vzdělávání je uvedena na našem webu www.cert.cz. Nabídka se bude postupně rozšiřovat o další vhodná témata, případně kombinovat s osobní konzultací s tutorem, kde budou zodpovězeny případné dotazy účastníků tohoto vzdělávání.

- Seznámení s normou ČSN EN ISO 50001:2012 Systém managementu hospodaření s energií (vč. Navazujícího testu pro ověření znalostí)
- Archivace a spisová služba


CERT Kladno, s.r.o., Huťská 229, 272 01 Kladno, telefon: + 420 312 645 512, email: cert@cert.cz