Vyhledavani
Aktuality
 • Vedení společnosti CERT Kladno, s.r.o., Vás srdečně zve na 11. ročník akce pořádané pod názvem


  Slet manažerů, auditorů a technických expertů.

  která se koná 14. – 15. 9. 2017 (jedná se o čtvrtek a pátek)

  Podrobnosti k akci naleznete zde

 • Připravili jsme pro Vás roční plán školení 2017, ke stažení je

  zde

 • !!! DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ !!!
  Upozorňujeme zájemce o kurz "Provozní metrolog,
  že dochází k přesunutí kurzu z 25. 9. 2017 na 26. 9. 2017.
  Případní zájemci se mohou přihlásit zde


 • !!! DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ !!!
  Všechny plánované kurzy probíhají v souladu s revidovanými normami ISO/IEC 9001:2015 a ISO/IEC 14001:2015 (resp. ČSN ISO/IEC)
Projektový managment

Projektový management


Rozsah/forma:

dvoudenní školení – výklad, cvičení a diskuse, praktické příklady, SW podpora


Určeno:

Pro manažery organizací, zejména projektové manažery, vedoucí pracovníky a techniky, kteří potřebují mít ke své činnosti znalost projektového managementu. Zejména pro ty, kteří plánují a zajišťují realizaci velkých zakázek se značným množstvím souvisejících činností (např. z oblasti stavebnictví, montáží apod.). Pro ty, kteří odpovídají za plánování a realizaci firemních investic, velkých změn v organizaci, včetně zavádění nových produktů vč. Jejich inovace, nových služeb, přístupů, metod, systémů managementu apod.


Obsah:

Co je to projektový management a k čemu jej využívat. Organizační zajištění projektového managementu, přenesení odpovědností a pravomocí za řízení projektu a jeho výsledky na manažera projektu a jeho tým. Inicializace a studijní fáze projektu, analýza rizik, zpracování plánu řízení projektu, jeho schvalování, řešení jednotlivých fází projektu a jejich přezkoumávání. Způsoby řízení, koordinace a kontroly postupu projektu ze strany manažera projektu. Spolupráce v týmu a komunikace v průběhu plnění projektu. Vyhodnocení výsledků projektu. Nová norma ČSN ISO 21500:2013 Návod k managementu projektu.
CERT Kladno, s.r.o., Huťská 229, 272 01 Kladno, telefon: + 420 312 645 512, email: cert@cert.cz