Vyhledavani
Aktuality
 • Vedení společnosti CERT Kladno, s.r.o., Vás srdečně zve na 11. ročník akce pořádané pod názvem


  Slet manažerů, auditorů a technických expertů.

  která se koná 14. – 15. 9. 2017 (jedná se o čtvrtek a pátek)

  Podrobnosti k akci naleznete zde

 • Připravili jsme pro Vás roční plán školení 2017, ke stažení je

  zde

 • !!! DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ !!!
  Upozorňujeme zájemce o kurz "Provozní metrolog,
  že dochází k přesunutí kurzu z 25. 9. 2017 na 26. 9. 2017.
  Případní zájemci se mohou přihlásit zde


 • !!! DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ !!!
  Všechny plánované kurzy probíhají v souladu s revidovanými normami ISO/IEC 9001:2015 a ISO/IEC 14001:2015 (resp. ČSN ISO/IEC)
Kurz interních auditorů pro zdravotnická zařízení

Kurz interních auditorů pro zdravotnická zařízení

Rozsah/forma:

Třídenní kurz s výkladem a praktickými cvičeními


Určeno:

Pracovníkům pověřeným vedením zdravotnického zařízení k provádění vnitřních prověrek kvality.


Obsah:

Výklad požadavků kriteriální normy ISO 9001:2015 pro systémy managementu kvality ve specifických podmínkách zdravotnických zařízení. Seznámení s požadavky normy ČSN EN ISO 19011:2012 na provádění auditů. Nácvik přípravy k provedení interního auditu, vlastního provádění auditu včetně záznamů a zpracování zprávy. Rámcové seznámení se základními požadavky legislativy vztahující se ke zdravotnickým zařízením. Psychologické aspekty auditu. Workshopy a diskuse. Na závěr bude účastníky vyplněn test ze získaných znalostí a úspěšným zpracovatelům vydáno osvědčení o absolvování kurzu.


CERT Kladno, s.r.o., Huťská 229, 272 01 Kladno, telefon: + 420 312 645 512, email: cert@cert.cz