Vyhledavani
Aktuality
  • Připravili jsme pro Vás roční plán školení 2019, ke stažení je

    zde

Modulový kurz pro personál v oblasti HACCP

Modulový kurz pro personál v oblasti HACCP


Rozsah /forma:

čtyřdenní modulový kurz – přednášky, cvičení, workshopy

          první dva dny - Interní auditor HACCP
          první tři dny - Představitel vedení pro HACCP
          čtyři dny - Auditor HACCP


Určeno:

pro organizace a jejich personál, na které se vztahují požadavky HACCP. Dále pro poradce a specialisty v této oblasti.
 První dva dny jsou určeny pro pracovníky, pověřené vedením k provádění interních auditů HACCP.
 Nástavba třetího dne je pro manažery (představitele vedení), kteří potřebují ke své činnosti rozsáhlejší znalosti související se systémem kritických bodů. Nástavba čtvrtého dne je rozšířením pro ty, kteří se připravují na funkci certifikačního auditora HACCP pro plánování, implementaci a udržování systému kritických bodů.


Obsah:

Seznámení s požadavky platné legislativy, která ukládá provozovatelům potravinářských podniků povinnost zavést a udržovat systém kritických bodů. Seznámení se s Všeobecnými požadavky MZe - kriteriálním dokumentem pro certifikaci systému HACCP. Výklad požadavků ČSN EN ISO 19011:2003 –z pohledu interního auditora HACCP a workshop zaměřený na metodiku přípravy, provádění a hodnocení interního auditu, včetně přijetí nápravných opatření a ověření jejich realizace. Seznámení se základními zákonnými předpisy v oblasti zdravotní nezávadnosti potravin. Základy metrologie, statistiky a systému kvality. Terminologie z oblasti auditů, typy auditů, další související normy a předpisy, psychologické aspekty auditu, proces certifikace (plánování a příprava auditu, provedení auditu, zprávy z auditu, následné akce).


Cena:

Odvíjí se od délky a rozsahu školení

          - dva dny - Interní auditor HACCP
          - tři dny - Představitel vedení HACCP
          - čtyři dny - Auditor HACCP


Objednat:


1. blok

2. blok

3. blok


CERT Kladno, s.r.o., Huťská 229, 272 01 Kladno, telefon: + 420 312 645 512, email: cert@cert.cz