Vyhledavani
Aktuality
  • Připravili jsme pro Vás roční plán školení 2019, ke stažení je

    zde

Interní auditor HACCP

Interní auditor HACCP


Rozah/forma:

Dvoudenní kurz určený pro zástupce organizací se zavedeným systémem HACCP. Seznámení s metodikou plánování a provádění interních auditů.


Obsah:

Platná legislativa a pravidla správné výrobní a hygienické praxe jako základ systému HACCP. Všeobecné požadavky Mze č. 2/2010 na systém kritických kontrolních bodů – rozsah a principy systému. Požadavky ČSN EN ISO 19011:2012 – metodika vedení auditu. Workshop, test na ověření znalostí.
Přihlašte se přes internet


CERT Kladno, s.r.o., Huťská 229, 272 01 Kladno, telefon: + 420 312 645 512, email: cert@cert.cz