Vyhledavani
Aktuality
  • Připravili jsme pro Vás roční plán školení 2019, ke stažení je

    zde

Školení zástupců zákazníků

Školení "zástupců zákazníků" v oblasti dodavatelů do automobilového průmyslu.


Rozsah/forma:

jednodenní školení s výkladem a diskusí.


Určeno:

Pro pracovníky organizací dodávajících své výrobky do automobilového průmyslu, a kteří byli ve smyslu požadavku aktuální normy ISO/TS 16949 jmenováni do role „zástupce zákazníka“. Dále pro všechny pracovníky, kteří ke své činnosti potřebují znát přehled existujících předpisů, vztahujících se k systémům kvality dodavatelů do automobilového průmyslu a mít rámcovou znalost požadavků, které tyto předpisy zahrnují.


Obsah:

Přehled předpisů vztahujících se na dodavatele do automobilového průmyslu. Rámcový výklad požadavků aktuální ISO/TS 16949 z pozice potřeby zástupců zákazníků (zejména „co vše z normy vyplývá k zabezpečování této úlohy“). Stručný výklad obsahu jednotlivých navazujících příruček, se kterými zástupci zákazníků mohou přijít do styku. Sumarizace odpovědností zástupců zákazníků a návod, jak postupovat při plnění jednotlivých úkolů. Diskuse k probranému tématu. Účastníkům bude vystaveno osvědčení o absolvování školení.


 


CERT Kladno, s.r.o., Huťská 229, 272 01 Kladno, telefon: + 420 312 645 512, email: cert@cert.cz