Vyhledavani
Aktuality
 • Připravili jsme pro Vás roční plán školení 2018, ke stažení je

  zde

 • !!! DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ !!!
  Vzhledem k emisi nové normy ISO 45001:2018 OHSMS
  jsme pro vás vypsali nový kurz / školení - Hlavní změny, požadavky a plán přechodu na novou normu, které proběhnou v termínech 22.11.2018.
  od 9:00
  Případní zájemci se mohou přihlásit zde (22.11.2018)


 • !!! DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ !!!
  Všechny plánované kurzy probíhají v souladu s revidovanými normami ISO/IEC 9001:2015 a ISO/IEC 14001:2015 (resp. ČSN ISO/IEC)
Vzdělávání-000Individuální kurzy

Po dohodě s klienty pořádáme i další školení za smluvní ceny:

Pozn.: Jedná se zejména o školení „šitá na míru“ jak z hlediska obsahu, tak i s respektováním podnikatelského zaměření organizace. Kromě výše uvedených témat obsažených v plánu je možno k výběru využít i další témata uvedená níže.


Naše společnost získala akreditace udělené Ministerstvem vnitra na tyto programy

Vzdělávání pro vedoucí úředníky - Úvod do modelu CAF (společný hodnotící rámec CAF 2006, česká verze CAF 2009), číslo akreditace AK/VE-140/2010- vydáno dne 3. Srpna 2010


Program průběžného vzdělávání „Úvod do modelu CAF (společný hodnotící rámec CAF 2006, česká verze CAF 2009)“, číslo akreditace AK/PV-351/2010 - vydáno dne 3. Srpna 2010


Akreditace udělená vzdělávací instituci CERT Kladno, s.r.o., číslo akreditace AK/I-34/2010 - vydáno dne 3. Srpna 2010.


>

Monitorování a měření v systémech managementu

Kurz manažerských dovedností

Audit dodavatelů

Auditor kvality - QA dle EOQ

Kurz představitele vedení pro EMS

Základní legislativa pro interní auditory EMS

Základní legislativa pro interní auditory BOZP

Zavádíme systém hospodaření s energií

Školení „zástupců zákazníků“ v oblasti dodavatelů do automobilového průmyslu

Představitel vedení pro systém managementu bezpečnosti informací

Kurz představitele vedení pro BOZP

Rozšiřujeme systém managementu kvality organizace o EMS

Bezpečnost výrobku v základních požadavcích legislativy

Kontrolor kvality

Interní a outsourcované procesy

Finanční management pro manažery systémů řízení

Management kvality pro školy

Ballanced Scorecard

Školení „nákupčích“ organizací

Školení personalistů organizací

Společný hodnotící rámec CAF

Vzdělávací kurz „Nedestruktivní metody zkoušení ve stavebnictví“

Metrologie v oblasti automobilového průmyslu

Kurz pro procesní a výrobkové auditory

Seznámení s normou ISO 22000

Kurz interních auditorů pro zdravotnická zařízení

Metrologie jako podpora kvality zdravotnického provozu

Statistika – 1. blok – Základní statistika – úvod

Statistika – 2. blok – Statistické metody

Analýza dat s využitím SW MS Excel

Společenská odpovědnost firem (CSR)

Modulový kurz interních auditorů QMS, EMS a SM BOZP

Zlepšování v organizaci s využitím metody „8D“

Projektový management

Jak využít požadavků normy ČSN EN ISO 9004 k dalšímu zlepšování organizace
Veškeré plánované termíny školení jsou uvedeny v ročním plánu nebo můžete využít možnosti pořádání školení ve vaší organizaci. Pokud jste si vybrali kurz a termín můžete se přihlásit vyplněním formuláře, který naleznete u příslušného školení. CERT Kladno, s.r.o., Huťská 229, 272 01 Kladno, telefon: + 420 312 645 512, email: cert@cert.cz