Vyhledavani
Aktuality
 • Připravili jsme pro Vás roční plán školení 2018, ke stažení je

  zde

 • !!! DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ !!!
  Vzhledem k emisi nové normy ISO 45001:2018 OHSMS
  jsme pro vás vypsali nový kurz / školení - Hlavní změny, požadavky a plán přechodu na novou normu, které proběhnou v termínech 22.11.2018.
  od 9:00
  Případní zájemci se mohou přihlásit zde (22.11.2018)


 • !!! DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ !!!
  Všechny plánované kurzy probíhají v souladu s revidovanými normami ISO/IEC 9001:2015 a ISO/IEC 14001:2015 (resp. ČSN ISO/IEC)
ISO/TS 16949

Poradenství při zavádění systému managementu kvality v automobilovém průmyslu na základě normy ISO/TS 16949

Co je systém managementu kvality ISO/TS 16949?

Jedná o systém, který je určen pro dodavatele v automobilovém průmyslu. Má některé společné prvky s nornmou ISO 9001, kdy se popíší veškeré děje (procesy) ve vaší organizaci a umožní Vám tyto procesy sledovat, přiřadit k ním odpovědné osoby, vyhodnocovat a neustále je zlepšovat. Tím se zajistí i celkové zlepšení organizace jako celku. Podstatným hlediskem při systému managementu kvality je zaměření na zákazníka a angažovanost vrcholového vedení na řízení organizace ve všech úrovních výroby.

Co mi přinese zavedení systému managementu kvality?

Jedná se o jeden z požadavků pro dodavatele do automobilového průmyslu mít certifikovaný systém ISO/TS. Mimo jiné se jedná o zavedení "řádu" do organizace, rozdání odpovědností a pravomocí za jednotlivé úseky řízení, uvědomění si svých silných a slabých stránek, zpracování řídící dokumentace, snížení provozních nákladů, konkurenční výhodu.

Zavedený a certifikovaný systém  managementu podle standardu ISO/ TS 16949 je jednou z podmínek pro dodávání v řetezci automotive dodavatelů. 

Jak postupovat při zavádění systému managementu kvality?

Je nutné si uvědomit, že systém managementu kvality není pouze o získání certifikátu, ale především o "zdravé" organizaci!
Proces zavádění je běh na dlouho trať, běžná doba se pohybuje okolo půl roku, poté musí systém 12 měsíců fungovat. U větších organizací a integrovaných systémech řízení se doba zavádění pohybuje v rozmezí jedno a více let. Z tohoto důvodu je nutné si pozvat zkušeného poradce, který má zkušenosti se zaváděním systémů jakosti. Pečlivě si prostudujte nabídku, kterou obdržíte. Měla by obsahovat následující body: rozsah prací, které budou provedeny (např. vypracování dokumentace, školení apod); časový harmonogram; kontaktní osobu pro vaší organizaci; předběžnou cenu.

Poradci CERTu Kladno s.r.o. se na základě rámcové nabídky s vámi provedou analýzu ve vaší organizaci a na základě zjištění upraví rozsah potřebných prací pro zavedení funkčního systému. Je nutné vybrat kontaktní osobu odpovědnou za zavedení a udržování systému, která bude partnerem pro poradce a následně pro auditory. Na závěr poradenství je v našich metodikách doporučena závěrečná kontrola, která prověří všechny prvky systému managementu.

Formulář pro zaslání předběžné nabídky na zavedení systému naleznete zde. Pokud máte zájem o zpracování předběžné nabídky na zavedení systému, vyplňte tento formulář. Na základě údajů v něm uvedeném, vám vypracujeme nabídku s předběžným rozsahem prací. Přesný obsah potřebných prací upřesní poradce na základě vstupní analýzy, kterou provede ve vaší organizaci.


CERT Kladno, s.r.o., Huťská 229, 272 01 Kladno, telefon: + 420 312 645 512, email: cert@cert.cz