Vyhledavani
Aktuality
  • Připravili jsme pro Vás roční plán školení 2019, ke stažení je

    zde

EMAS

Poradenství při validaci environmentálního prohlášení EMAS podle Nařízení (ES)

Co je environmentální prohlášení EMAS?

Souhrnná zpráva o popsání stavu zátěže organizace na životní prostředí. Organizace se může zapojit do evropského registru EMAS, který slučuje organizace, pro které je ochrana životního prostředí důležitá.

Co mi přinese environmentální prohlášení?

V současné době, kdy se veškeré úsilí o image podniku soustředilo pouze na spokojeného zákazníka. Nabývá stále většího významu i těsné okolí provozoven, ať už obecní úřady či přímo jednotliví lidé. Konkurenční výhody jsou zřejmé a velmi významné jsou úspory v podobě snížení provozních nákladů.

Jak postupovat při zavádění systému ochrany životního prostředí?

Je nutné si uvědomit, že nejde jen o získání certifikátu, ale především o "zdravé" organizaci! Proces zavádění je běh na dlouho trať, běžná doba se pohybuje okolo půl roku. U větších organizací a integrovaných systémech řízení se doba zavádění pohybuje v rozmezí jedno a více let. Z tohoto důvodu je nutné si pozvat zkušeného poradce, který má zkušenosti se zaváděním. Pečlivě si prostudujte nabídku, kterou obdržíte. Měla by obsahovat následující body: rozsah prací, které budou provedeny (např. vypracování dokumentace, školení apod); časový harmonogram; kontaktní osobu pro vaší organizaci; předběžnou cenu. Poradci CERTu Kladno s.r.o. se na základě rámcové nabídky s vámi provedou analýzu ve vaší organizaci a na základě zjištění upraví rozsah potřebných prací pro zavedení funkčního systému. Je nutné vybrat kontaktní osobu odpovědnou za zavedení a udržování, která bude partnerem pro poradce a následně pro prověřovatele. Na závěr poradenství je v našich metodikách doporučena závěrečná kontrola, která prověří všechny prvky systému.

Formulář pro zaslání předběžné nabídky na zavedení environmentálního prohlášení naleznete zde. Pokud máte zájem o zpracování předběžné nabídky na zavedení systému, vyplňte tento formulář. Na základě údajů v něm uvedeném, vám vypracujeme nabídku s předběžným rozsahem prací. Přesný obsah potřebných prací upřesní poradce na základě vstupní analýzy, kterou provede ve vaší organizaci.


CERT Kladno, s.r.o., Huťská 229, 272 01 Kladno, telefon: + 420 312 645 512, email: cert@cert.cz