Vyhledavani
Aktuality
  • Připravili jsme pro Vás roční plán školení 2019, ke stažení je

    zde

ISO 14001(EMS)

Poradenství při zavádění systému ochrany životního prostředí na základě normy ČSN EN ISO 14001

Co je systém řízení ochrany životního prostředí?

Systém umožňující popsání a především prevenci vzniku ekologických havárií. Organizace zjistí své slabé a silné stránky. Na základě těchto analýz se organizace může spolehlivě na havárie připravit a především jim předcházet.

Co mi přinese zavedení systému ochrany životního prostředí?

V současné době, kdy se veškeré úsilí o image podniku soustředilo pouze na spokojeného zákazníka. Nabývá stále většího významu i těsné okolí provozoven, ať už obecní úřady či přímo jednotliví lidé.

Jak postupovat při zavádění systému ochrany životního prostředí?

Je nutné si uvědomit, že systém řízení environmenetu není pouze o získání certifikátu, ale především o "zdravé" organizaci! Proces zavádění je běh na dlouho trať, běžná doba se pohybuje okolo půl roku. U větších organizací a integrovaných systémech řízení se doba zavádění pohybuje v rozmezí jedno a více let. Z tohoto důvodu je nutné si pozvat zkušeného poradce, který má zkušenosti se zaváděním systému. Pečlivě si prostudujte nabídku, kterou obdržíte. Měla by obsahovat následující body: rozsah prací, které budou provedeny (např. vypracování dokumentace, školení apod); časový harmonogram; kontaktní osobu pro vaší organizaci; předběžnou cenu.

Poradci CERTu Kladno s.r.o. se na základě rámcové nabídky s vámi provedou analýzu ve vaší organizaci a na základě zjištění upraví rozsah potřebných prací pro zavedení funkčního systému. Je nutné vybrat kontaktní osobu odpovědnou za zavedení a udržování systému, která bude partnerem pro poradce a následně pro auditory. Na závěr poradenství je v našich metodikách doporučena závěrečná kontrola, která prověří všechny prvky systému.

Formulář pro zaslání předběžné nabídky na zavedení systému naleznete zde

Pokud máte zájem o zpracování předběžné nabídky na zavedení systému, vyplňte tento formulář. Na základě údajů v něm uvedeném, vám vypracujeme nabídku s předběžným rozsahem prací. Přesný obsah potřebných prací upřesní poradce na základě vstupní analýzy, kterou provede ve vaší organizaci.


CERT Kladno, s.r.o., Huťská 229, 272 01 Kladno, telefon: + 420 312 645 512, email: cert@cert.cz