Vyhledavani
Aktuality
 • Připravili jsme pro Vás roční plán školení 2018, ke stažení je

  zde

 • !!! DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ !!!
  Vzhledem k emisi nové normy ISO 45001:2018 OHSMS
  jsme pro vás vypsali nový kurz / školení - Hlavní změny, požadavky a plán přechodu na novou normu, které proběhnou v termínech 22.11.2018.
  od 9:00
  Případní zájemci se mohou přihlásit zde (22.11.2018)


 • !!! DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ !!!
  Všechny plánované kurzy probíhají v souladu s revidovanými normami ISO/IEC 9001:2015 a ISO/IEC 14001:2015 (resp. ČSN ISO/IEC)
ISO 9001(QMS)

Poradenství při zavádění systému kvality na základě normy ČSN EN ISO 9001

Co je systém managementu kvality?

Především se jedná o systém, který identifikuje a zjednoduší veškeré děje (procesy) ve vaší organizaci a umožní vám tyto procesy sledovat, přiřadit k ním odpovědné osoby, vyhodnocovat výsledky a neustále je zlepšovat. Tím se zajistí i celkové zlepšení organizace jako celku. Podstatným hlediskem systému kvality je zaměření na zákazníka a angažovanost vrcholového vedení na řízení organizace ve všech úrovních výroby či poskytování služeb.

Co mi přinese zavedení systému managementu kvality?

Zavedení "řádu" do organizace, rozdání odpovědností a pravomocí za jednotlivé úseky řízení, uvědomění si svých silných a slabých stránek, zpracování a uspořádání potřebné dokumentace, snížení provozních nákladů, konkurenční výhodu.
Zavedený a certifikovaný systém podle normy ISO 9001 je jednou z podmínek většiny výběrových řízení!

Jak postupovat při zavádění systému managementu kvality?

Je nutné si uvědomit, že systém managementu kvality neznamená pouze získání certifikátu, ale především svědčí o "zdravé" organizaci!
Proces zavádění a certifikace je běh na delší trať, běžná doba se pohybuje okolo půl roku, a to i u větších organizací a integrovaných systémů . Z tohoto důvodu je užitečné si vybrat dobrého poradce, který má zkušenosti se zaváděním systémů managementu. Pečlivě si prostudujte nabídku, kterou obdržíte. Měla by obsahovat následující body: rozsah prací, které budou provedeny; časový harmonogram; kontaktní osobu pro vaší organizaci; předběžnou cenu.

Poradci CERTu Kladno, s.r.o., na základě rámcové nabídky provedou analýzu ve vaší organizaci a podle zjištění upraví rozsah potřebných prací pro zavedení funkčního systému. Je nutné vybrat kontaktní osobu odpovědnou za zavedení a udržování systému, která bude partnerem pro poradce a následně pro auditory. Na závěr poradenství je v našich metodikách doporučena závěrečná kontrola, která prověří všechny prvky systému.

Formulář pro zaslání předběžné nabídky na zavedení systému naleznete zde. Pokud máte zájem o zpracování předběžné nabídky na zavedení systému, vyplňte tento formulář. Na základě údajů v něm uvedených vám vypracujeme nabídku s předběžným rozsahem prací. Přesný rozsah potřebných prací upřesní poradce na základě vstupní analýzy, kterou provede ve vaší organizaci.


CERT Kladno, s.r.o., Huťská 229, 272 01 Kladno, telefon: + 420 312 645 512, email: cert@cert.cz