Vyhledavani
Aktuality
 • Připravili jsme pro Vás roční plán školení 2018, ke stažení je

  zde

 • !!! DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ !!!
  Vzhledem k emisi nové normy ISO 45001:2018 OHSMS
  jsme pro vás vypsali nový kurz / školení - Hlavní změny, požadavky a plán přechodu na novou normu, které proběhnou v termínech 22.11.2018.
  od 9:00
  Případní zájemci se mohou přihlásit zde (22.11.2018)


 • !!! DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ !!!
  Všechny plánované kurzy probíhají v souladu s revidovanými normami ISO/IEC 9001:2015 a ISO/IEC 14001:2015 (resp. ČSN ISO/IEC)
HACCP

Poradenství při zavádění systému analýzy nebezpečí kritických bodů

(zdravotní nezávadnosti) na základě Všeobecných požadavků MZe na systém kritických bodů (HACCP)


Co je systém HACCP?

Systém HACCP (Hazard Analysis Critical Control Point), je u nás zažitý pod názvem Systém kritických bodů. Bohužel tento název není správný, jelikož se z anglického překladu vytratila Analýza nebezpečí. Pokud budeme postupovat dle jednotlivých kroků, je zřejmé, že bez provedené analýzy nebezpečí nelze správně stanovit kritické body.

Postup pro zavedení systému je popsán již v Codex Alimentarius. Skládající se z popsání výroby, sestavení popisu a diagramu jednotlivých kroků výroby, určení nebezpečí ohrožení zdravotní nezávadnosti pro každý krok, provedení analýzy nebezpečí, na základ analýzy stanovení kritických bodů (CCP), stanovení mezí, ovládacích postupů a nápravných opatření pro každý kritický bod, stanovení ověřovacích postupů.

 

Jaký je rozdíl mezi certifikovaným systémem a legislativními požadavky na HACCP?

Nad rámec legislativních požadavků ČR je zavedení systému kritických bodů dle Všeobecných požadavků na systém kritických bodů (HACCP) a podmínky pro jeho certifikaci vydaných ve Věstníku MZe č. 1/2001. V tomto dokumentu je popsán systém a jeho potřebné dokumenty, které musí splňovat organizace, žádající o certifikaci systému HACCP.

Namátkově vybíráme požadavky na zavedení Politiky zdravotní nezávadnosti, stanovení cílů, popis procesů vztahující se k HACCP, v neposlední řadě je popsána povinnost zpracování plánu školení a provádění školení.


Co mi přinese zavedení systému analýzy nebezpečí kritických bodů?

Pomineme-li legislativní povinnost a riziko sankcí ze strany kontrolních orgánů. Jde především o výhodu nad konkurencí, prezentace organizace a výrobků s vysokým standardem zdravotní nezávadnosti. Zavedený systém dle Všeobecných požadavků MZe splňuje většinu požadavků zákaznických auditů. Certifikovaný systém HACCP (nebo ISO 9001) je podmínkou pro získání značky KlasA. Při získávání dotací je jedním z parametrů pro udělení dotace!


Jak postupovat při zavádění systému analýzy nebezpečí kritických bodů?

V legislativě je popsán základní princip, jak se má při zavádění systému postupovat. Nekupujte vzorové práce nebo drahé programy, doporučujeme spojit se s renomovanou poradenskou organizací, která vám zaručí správnost, vhodnost a funkčnost systému ve vaší organizaci. Nejedná se pouze o potřebnou dokumentaci, je nutné proškolit odpovědné pracovníky, zavést systém sledování a neopomenout související legislativní požadavky.


Nabídka od poradenské firmy by měla obsahovat následující body:
- rozsah prací, které budou provedeny (např. vypracování dokumentace, školení apod):
- časový harmonogram;
- kontaktní osobu pro vaší organizaci;
- předběžnou cenu.


Poradci CERTu Kladno s.r.o. s vámi na základě rámcové nabídky provedou analýzu ve vaší organizaci a na základě zjištění upraví rozsah potřebných prací pro zavedení funkčního systému.
Je nutné vybrat kontaktní osobu odpovědnou za zavedení a udržování systému, která bude partnerem pro poradce a následně pro auditory.
Na závěr poradenství je v našich metodikách doporučena závěrečná kontrola, která prověří všechny prvky systému.

Formulář pro zaslání předběžné nabídky na zavedení systému naleznete zde.

Pokud máte zájem o zpracování předběžné nabídky na zavedení systému HACCP, vyplňte tento formulář. Na základě údajů v něm uvedených, vám vypracujeme nabídku s předběžným rozsahem prací. Přesný obsah potřebných prací upřesní poradce na základě vstupní analýzy, kterou provede ve vaší organizaci.


CERT Kladno, s.r.o., Huťská 229, 272 01 Kladno, telefon: + 420 312 645 512, email: cert@cert.cz